Afspraak maken

  • Catrien Mulders
  • Beemd 93
  • 6852 MH Huissen
  • 026-3253489

maak direct een afspraak

Openingstijden

  • 09.00-18.00
  • 09.00-18.00
  • 09.00-16.30
  • gesloten
  • gesloten
  • gesloten

Medische behandelingen

Risicogroepen

De risicogroepen voor voetproblemen zijn o.a. diabetes, reuma, oncologische en spastische

patiënten.

 

De medische noodzaak van goede voetverzorging wordt steeds belangrijker. Het belang en de preventieve kracht van goede voetverzorging is van invloed op de algehele gezondheid.

 

Deskundigen verwachten dat er de komende jaren vanwege de ernstige toename aan diabetespatiënten en de vergrijzing meer aandacht nodig is voor voetverzorging.

 

Een gespecialiseerd en medisch pedicure kan door middel van een zorgvuldige analyse en voetverzorging voetproblemen tot een minimum beperken.

 

Het aantal operaties en amputaties bij diabetespatiënten vermindert aanzienlijk door regelmatig bezoek aan een deskundige pedicure.

Diabetische voetzorg

Het aantal behandelingen, is afhankelijk van het zorgprofiel dat door de huisarts, POH of podotherapeut moet worden vastgesteld. 

 

Reumatische voetzorg

Cliënten met reumatische artritis (R.A) kunnen via hun ziektekostenverzekering in aanmerking komen voor een vergoeding van een voetbehandeling. Kijk in de polisvoorwaarden wat uw verzekering precies vergoedt.

 

www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure

 

 

 

Diabetes type 2 omkeerbaar?

Bijna 1 miljoen Nederlanders is gediagnostiseerd met diabetes type 2 en er komen jaarlijks 55.000 nieuwe patiënten bij.

Stichting Voeding Leeft introduceerde in 2014 het Keer Diabetes 2 Om programma.

Dit betekent voor de deelnemers een merkbaar betere gezondheid.
- minder medicatie -
- significant betere bloedwaarden


Cursussen in groepsverband
waarin wordt gewerkt aan betere voeding, meer lichaamsbeweging, omgaan met stress en een betere nachtrust.

AANMELDEN?!

Ga naar keerdiabetes2om.nl
of bel 020-2217906